Blog
Blog Author
Admin
  • Pazartesi, 25 Eylül 2023 08:43
  • İzleyici Botu

Twitch izleyici botu nedir?-1

Twitch izleyici botu yay?n esnas?nda bot hesaplar?n sizin yay?n?n?z? izlemesine denir. Büyük küçük her tür yay?nc? için bot kullan?m? mümkündür bot basan yay?nc?lar?n botu gönderen siteye göre fark edilme olas?l?klar? azal?r 

Bot kullanarak banlan?rm?y?m?

 Bot kullana hiç bir yay?nc? hizmet verdi?imiz süre içerisinde bot nedeni ile banlanmam??t?r 

Botlar fark edilir mi ?

Botlar gönderilen site ve gönderen sunucu yo?unlu?u ile de?i?iklik göstere bilmektedir biz twtich botu olarak bu konuda siz de?erli kullan?c?lar?m?z için çoklu sunucu kullanmaktay?z bu sayede yay?n izlenmelerinde sorun olu?mamakta 

Bot fiyatkar? neden pahal? ?

Bot fiyatlar?n?n pahal? olma nedeni kullan?lan sunucu ve proxy lerin dolar ile sat?lmas?ndan kaynaklanmaktad?r dolar kuru de?i?tikçe bot fiyatlar? da de?i?ecektir 

Bot stabilizasyonu nedir 

Bot stabilizasyonu botun twitch e gönderdi?i izleyici say?s?ndaki oynama oran?d?r bu oran ne kadar stabil olur sa yay?nc? için oldukça iyi olmakta Twitch botu olarak bu konuda oldu?ça hassas oldu?umuzdan son versiyon güncerlememizden sonra tüm bot hizmetlerimizde stabilizasyonu yakalamaktay?z stabil botlar?m?z görmek için t?klay?n